బల్క్ డ్రగ్స్ – ఉత్పత్తి ఆధార ప్రోత్సాహక పథకం PLI లబ్ధిదారులైన కంపెనీ ప్రతినిధులతో డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ సంభాషణ

బల్క్ డ్రగ్స్/ఔషధాల టోకు ఉత్పత్తి రంగంలో PLI పథకం కింద ₹ 3,685 కోట్ల పెట్టుబడితో 33 క్లిష్టమైన APIల కోసం 49 ప్రాజెక్ట్ ల ఆమోదంలతో డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ సంభాషణ కేంద్ర రసాయన, ఎరువుల శాఖ మంత్రి డాక్టర్…